Facebook Prizma Travel  Instagram Prizma Travel 

Izlet NEUM 2020


Izlet u Neum 2020
NEUM - okićen zelenilom I smešten na području turističke regije južnog Jadrana. Neum kao jedini izlaz BIH na Jadransko more, u kategoriji je primorskih mesta sa najvećim brojem sunčanih dana.
LETO JE TU…VRUĆINE SU STIGLE… ALI KAKO SE RASHLADITI U MORU?
Našli smo način… Prizma Travel vas vodi na izlet i celodnevno sunčanje i kupanje u lepom plavom Jadranu.

 

 


IZLET U NEUM

KUPANJE NA PLAVOM JADRANU


Termini:
14. Avgust 2020. - 16. Avgust 2020
21. Avgust 2020. - 23. Avgust 2020
28. Avgust 2020. - 30. Avgust 2020


CENA ARANŽMANA: 2.750,00 dinara

! Putovanje bez testiranja i bez karantina !


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
  • Prevoz komfornim turističkim autobusom prema programu putovanja (klima,TV,DVD, audio oprema,)
  • Uslugu licenciranog pratioca /vodiča
  • Troškove organizacije i vođenja aranžmana. 
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje
  • Individualne troškove putnika

Način plaćanja:
  • Plaćanje u dinarima direktno u agenciji
  • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije

VAŽNE NAPOMENE:

• Za realizaciju putovanja neophodan je minimum od 60 prijavljenih putnika • U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag - 1 putna torba čija dimenzija–dužina+širina+visina ne prelazi 158cm.Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Cene su podložne promeni ukoliko dođe do promene mera prevoza usled Covid propisa.
• Putnici su dužni da tokom putovanja obezbede maske i rukavice i poštuju zdravstvene propise u autobusu i na destinaciji.


Cenovnik br.240 od 29.07.2020.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja
licenca OTP 394/2020 kategorije A 35 od 14.02.2020.god.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN : Beograd - Neum
Skup putnika 20h (peron BAS-ove stanice). Polazak u 20:30h. Noćna vožnja kroz Srbiju i BIH sa usputnim pauzama I zadržavanjima radi obavljanja graničnih formalnosti.

2.DAN : Neum
Dolazak u Neum u jutarnjim časovima. Slobodno vreme za plažu, kupanje i sunčanje do večernjih časova kada je planiran povratak u Srbiju.

3.DAN : Neum - Beograd
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

 

Povezani aranžmani


FIRST MINUTE POPUSTI!
Sve informacije o popustima u agenciji!


Prizma Travel Firma od poverenja


Sava Osiguranje

DDOR Osiguranje


FlixBus


Bogojević Reisen


Banka Intesa Kursna Lista


Komercijalna Banka Kursna Lista


Sajt Turističke agencije Prizma Travel je informativnog karaktera.
Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih.
Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona 011/414-34-45, e-mail-a ili lično.
HVALA NA RAZUMEVANJU.
Putovanje Letovanje Last Minute First Minute Leto Popusti Ponuda Povoljno Autobusom Akcija Aranžmani Jeftino Odmor Cene Vikend Metropole Obilasci Fakultativni Izleti Najbolja Mesta Najlepše Destinacije 2020